Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2017-08-14 14:24:40
№ 20170807zlGc1006934

Описание:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небалансиДокументи
29242017141408_Документация.doc
29442017141408_Документация.pdf

ПубликацияДата
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-08-30 14:10:00
Писмо до участниците в процедурата - Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-08-30 14:15:00
Писмо до участници в процедурата - отваряне на ценови предложения 2017-09-19 13:20:00
Доклад и Протоколи за работата на Комисията 2017-09-28 15:00:00
Решение за Класиране 2017-09-28 15:05:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2017-09-28 15:10:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-27 10:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-04 16:20:00
Договор № 81 От дата: 2017-11-09 2017-11-27 10:45:00

<-- Обратно към поръчки