Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-06-23 15:00:00
№ 20170623fbhX977825

Описание:

Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД, подробно описана в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I. от документацията за участие.


Документи
19332017231506_Документация.doc
19492017231506_Документация.pdf
20052017231506_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc
20162017231506_Приложение към Ценово предложение 1.xls

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срока за получаване на оферти 2017-07-03 10:00:00
Протокол за работата на комисията 2017-07-18 15:45:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2017-07-18 15:50:00
Договор № 21 От дата: 2017-08-01 2017-08-10 14:05:00

<-- Обратно към поръчки