Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2017-06-19 13:45:00
№ 20170607pfnW964659

Описание:

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология)


Документи
58142017191306_Документация.doc
58372017191306_Документация.pdf
59332017191306_Konsumativi NKB 2.5 DISTR InvCardiology.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-07-11 11:50:00
Писмо до участници в процедурата - Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-07-11 11:55:00
Писмо до участници в процедурата - отваряне на ценови предложения 2017-08-03 11:15:00
Писмо до "Вега Медикал" ЕООД - жребий 2017-08-17 12:35:00
Писмо до "Маримпекс-7" ЕООД - жребий 2017-08-17 12:40:00
Писмо до "Алекс 01" ЕООД - жребий 2017-08-17 12:45:00
Писмо до "Новимед Кардио" ЕООД - жребий 2017-08-17 12:50:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2017-08-24 13:05:00
Решение за класиране 2017-08-24 13:10:00
Решение за частично прекратяване 2017-08-24 13:15:00
Писмо до участниците - Класиране 2017-08-24 13:20:00
Частично прекратяване 2017-09-11 13:45:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-13 10:35:00
Решение за частично прекратяване 2017-10-16 16:00:00
Писмо до участниците- частично прекратяване 2017-10-16 16:05:00
Обявление за частично прекратяване 2017-11-03 10:20:00
Допълнително Споразумение № 3 от 29.12.2017 към договор 128 от 27.09.2017 2018-01-05 10:35:00
Допълнително Споразумение № 5 от 29.12.2017 към договор 126 от 14.09.2017 2018-01-05 11:10:00
Допълнително Споразумение № 10 от 29.12.2017 към договор 113 от 14.09.2017 2018-01-05 15:50:00
Допълнително споразумение № 76 от 09.05.2018 към договор 114 от 14.09.2017 2018-05-09 10:10:00
Допълнително споразумение № 79 от 11.05.2018 към Договор № 126 от 14.09.2017 2018-05-11 14:00:00
Допълнително споразумение № 80 от 11.05.2018 към договор № 131 от 27.09.2017 2018-05-10 14:05:00
Допълнително споразумение № 78 от 11.05.2018 към договор № 132 от 27.09.2017 2018-05-11 14:10:00
Допълнително споразумение № 77 от 11.05.2018 към договор № 120 от 14.09.2017 2018-05-11 14:20:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 81 от 17.05.2018 към ДОГОВОР 136 ОТ 27.09.2017 2018-05-17 11:20:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 82 от 17.05.2018 към ДОГОВОР 128 ОТ 27.09.2017 2018-05-17 11:25:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 83 от 21.05.2018 към ДОГОВОР 123 ОТ 14.09.2017 2018-05-21 13:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 85 от 22.05.2018 към ДОГОВОР 119 ОТ 14.09.2017 2018-05-23 09:40:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 86 от 22.05.2018 към ДОГОВОР 127 ОТ 14.09.2017 2018-05-23 09:45:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 87 от 23.05.2018 към ДОГОВОР 137 ОТ 27.09.2017 2018-05-23 15:10:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 90 от 31.05.2018 към ДОГОВОР 125 ОТ 14.09.2017 2018-05-31 14:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 91 от 31.05.2018 към ДОГОВОР 118 ОТ 14.09.2017 2018-05-31 14:05:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 96 от 05.06.2018 към ДОГОВОР 122 ОТ 14.09.2017 2018-06-05 16:20:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 145 от 28.09.2018 към ДОГОВОР 127 ОТ 14.09.2017 2018-10-05 10:45:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 151 ОТ 28.09.2018 КЪМ ДОГОВОР № 113 ОТ 14.09.2017 2018-10-05 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 16:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 16:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 15:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 15:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 15:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 15:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 15:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 15:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 15:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-10 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-03 15:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-03 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-03 15:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-03 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-03 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-03 16:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-03 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-04 15:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-04 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-04 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-04 16:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-04 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-04 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-04 16:20:00
Договор № 109 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 11:15:00
Договор № 110 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 11:25:00
Договор № 111 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 11:35:00
Договор № 112 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 11:40:00
Договор № 113 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 11:45:00
Договор № 114 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 11:50:00
Договор № 115 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 11:55:00
Договор № 116 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 12:00:00
Договор № 117 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 12:05:00
Договор № 118 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 12:10:00
Договор № 119 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 12:15:00
Договор № 120 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 12:20:00
Договор № 121 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 12:25:00
Договор № 122 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 12:30:00
Договор № 123 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 12:35:00
Договор № 124 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 12:40:00
Договор № 125 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 13:30:00
Договор № 126 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 13:35:00
Договор № 127 От дата: 2017-09-14 2017-10-13 13:40:00
Договор № 128 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 13:45:00
Договор № 129 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 13:50:00
Договор № 130 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 13:55:00
Договор № 131 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 14:00:00
Договор № 132 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 14:05:00
Договор № 133 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 14:10:00
Договор № 134 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 14:15:00
Договор № 135 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 14:20:00
Договор № 136 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 14:25:00
Договор № 137 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 14:30:00
Договор № 138 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 14:35:00
Договор № 139 От дата: 2017-09-27 2017-10-13 14:40:00

<-- Обратно към поръчки