Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-06-06 15:15:00
№ 20170531rbYh959027

Описание:

Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД, подробно описана в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I. от документацията за участие.


Документи
28262017061506_Документация.pdf
28352017061506_Документация.doc
28522017061506_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc
29132017061506_Приложение към Ценово предложение 1.xls

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срока за получаване на оферти 2017-06-14 10:00:00
Доклад за работата на комисията 2017-06-21 15:45:00
Решение за прекратяване 2017-06-21 15:50:00
Съобщение по смисъла на чл. 193 от ЗОП 2017-06-21 15:55:00

<-- Обратно към поръчки