Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четиридесет и пет броя спринцовкови помпи за инфузионни вливания за нуждите на МБАЛ "НКБ" ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-04-28 14:40:00
№ 20170428GZkF946052

Описание:

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четиридесет и пет броя спринцовкови помпи за инфузионни вливания с минимални технически и функционални характеристики, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I. от документацията за участие и неразделна част от нея.


Документи
50282017281404_Документация.pdf
50382017281404_Документация.doc
50502017281404_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
Писмо до потенциалните участници - разяснение 2017-05-05 12:35:00
Решение за удължаване на срока за подаване на оферти 2017-05-10 15:35:00
Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП - Класиране 2017-06-15 11:40:00
Писмо до участниците - Класиране 2017-06-15 11:45:00
Договор № 26 От дата: 2017-06-26 2017-06-26 14:45:00

<-- Обратно към поръчки