Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на спринцовкови помпи за инфузионни вливания за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-04-07 13:45:00
№ 20170406zvqd928041

Описание:

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четиридесет и пет броя спринцовкови помпи за инфузионни вливания с минимални технически и функционални характеристики, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I. от документацията за участие и неразделна част от нея.Документи
54162017071304_Документация.pdf
54262017071304_Документация.doc
54502017071304_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
Писмо до потенциалните участници - разяснение 2017-04-11 14:55:00
Решение за прекратяване на процедура 2017-04-20 16:00:00
Писмо до потенциалните участници - прекратяване 2017-04-20 16:05:00

<-- Обратно към поръчки