Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2017-04-10 13:00:00
№ 20170405KTRB913471

Описание:

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)


Документи
11532017101304_Документация.pdf
12492017101304_Distr NKB 3.1 Anesthesia.rar

ПубликацияДата
Документация 2017-04-11 15:10:00
Писмо до потенциалните участници - Документация 2017-04-11 15:15:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-05-26 11:40:00
Писмо до участниците в процедурата - Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-05-26 11:45:00
Писмо до участници в процедурата - отваряне на ценови предложения 2017-06-16 11:50:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2017-07-05 10:40:00
Решение за частично прекратяване 2017-07-05 10:45:00
Решение за класиране 2017-07-05 10:50:00
Писмо до участниците - Класиране 2017-07-05 10:55:00
обявление - частично прекратяване 2017-07-20 11:15:00
Допълнително Споразумение № 11 от 29.12.2017 към договор 93 от 01.08.2017 2018-01-05 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-09-27 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-09-27 16:30:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 133 от 28.09.2018 към ДОГОВОР 97 ОТ 01.08.2017 2018-10-05 10:30:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 144 от 28.09.2018 към ДОГОВОР 85 ОТ 01.08.2017 2018-10-05 10:55:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 150 ОТ 28.09.2018 КЪМ ДОГОВОР № 93 ОТ 1.08.2017 2018-10-05 16:25:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 139 от 28.09.2018 към ДОГОВОР 87 ОТ 01.08.2017 2018-10-05 16:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-11 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-11 16:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-11 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-11 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-24 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-24 16:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-24 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-24 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-24 16:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-24 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-24 16:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-24 16:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 15:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 15:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 15:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 16:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 15:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-09 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-12 15:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-12 15:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-12 15:45:00
Договор № 83 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:00:00
Договор № 84 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:05:00
Договор № 85 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:10:00
Договор № 86 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:15:00
Договор № 87 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:20:00
Договор № 88 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:25:00
Договор № 89 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:30:00
Договор № 90 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:35:00
Договор № 91 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:40:00
Договор № 92 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:45:00
Договор № 93 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:50:00
Договор № 94 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 10:55:00
Договор № 95 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 11:00:00
Договор № 96 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 11:05:00
Договор № 97 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 11:10:00
Договор № 98 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 11:20:00
Договор № 99 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 11:30:00
Договор № 100 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 15:07:22
Договор № 101 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 15:15:00
Договор № 102 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 15:20:00
Договор № 103 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 15:30:00
Договор № 104 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 15:35:00
Договор № 105 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 15:45:00
Договор № 106 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 15:50:00

<-- Обратно към поръчки