Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на лекарствени продукти

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2016-12-02 15:25:00
№ 20161123SUwH849584

Описание:

доставка на лекарствени продукти


Документи
29262016021512_Документация - част І.pdf
29422016021512_Документация - част ІІ.pdf
30142016021512_Medikamenti NKB 2.5 DISTR.rar

ПубликацияДата
Писмо до потенциалните участници - Документация 2016-12-05 15:05:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-01-09 10:40:00
Писмо до участниците в процедурата - Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-01-09 10:45:00
Писмо до участниците в процедурата - отваряне на ценови предложения 2017-01-24 11:30:00
Писмо до Софарма Трейдинг АД - жребий 2017-02-21 16:30:00
Писмо до Маримпекс - 7 ЕООД - жребий 2017-02-21 16:35:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2017-03-06 11:35:00
Решение за класиране 2017-03-06 11:40:00
Решение за частично прекратяване 2017-03-06 11:45:00
Писмо до участниците - Класиране 2017-03-06 11:50:00
Доклад за допълнение на доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП 2017-03-14 15:30:00
Решение за класиране - ново 2017-03-14 15:35:00
Решение за частично прекратяване - ново 2017-03-14 15:40:00
Писмо до участниците в процедурата - Ново Класиране 2017-03-14 15:50:00
Декларации при сключване на договор 2017-03-20 14:30:00
Обявление - частично прекратяване 2017-03-31 10:20:00
Обявление за възложена поръчка 2017-04-24 10:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-07-05 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-07-06 12:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-09 09:44:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-09 09:46:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-09 09:47:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-09 09:48:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-09 09:49:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-09 09:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-09 09:51:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-09 09:52:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-09 09:52:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-09 09:53:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-23 15:43:00
Договор № 27 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 11:10:00
Договор № 26 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 11:15:00
Договор № 25 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 11:20:00
Договор № 24 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 11:25:00
Договор № 23 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 11:30:00
Договор № 22 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 11:35:00
Договор № 21 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 11:40:00
Договор № 20 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 11:45:00
Договор № 19 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 11:50:00
Договор № 18 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 11:55:00
Договор № 17 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 12:00:00
Договор № 16 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 12:05:00
Договор № 15 От дата: 2017-04-03 2017-04-24 12:10:00

<-- Обратно към поръчки