Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-11-23 16:10:00
№ 20161122yRsD836209

Описание:

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по 19 обособени позиции, подробно описани в Техническо задание, представляващо Приложение № 1 към раздел I. от документацията за провеждане на поръчката.


Документи
12522016231611_Документация.pdf
13572016231611_Документация.doc
14192016231611_Приложение към техническо предложение.xls
14322016231611_Приложение към Ценово предложение.xls
14482016231611_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срока за подаване на оферти 2016-12-01 12:55:00
Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 2017-02-08 16:00:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2017-02-08 16:05:00
Договор № 8 От дата: 2017-03-01 2017-03-09 12:45:00
Договор № 9 От дата: 2017-03-01 2017-03-09 13:07:56
Договор № 10 От дата: 2017-03-01 2017-03-09 13:10:00
Договор № 11 От дата: 2017-03-01 2017-03-09 13:15:00
Договор № 12 От дата: 2017-03-01 2017-03-09 13:20:00

<-- Обратно към поръчки