Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хирургически инструменти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-11-15 16:15:00
№ 20161114LDZV829218

Описание:

Доставка на  хирургически инструменти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по 53 номенклатурни единици, подробно описани като вид и количество в Техническо задание, представляващо Приложение № 1 към раздел I. от документацията за провеждане на поръчката.


Документи
29542016151611_Документация.pdf
30072016151611_Документация.doc
30402016151611_Приложение към Техническо предложение.xls
30492016151611_Приложение към Ценово предложение.xls
31112016151611_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срока за подаване на оферти 2016-11-23 15:50:00
Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 2016-12-13 16:10:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2016-12-13 16:15:00
Договор № 110 От дата: 2016-12-29 2017-01-13 09:50:00

<-- Обратно към поръчки