Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (ОБЩ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН И РЕАНИМАЦИОНЕН КОНСУМАТИВ)

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-10-11 16:15:31
№ 20161005PGiW795180

Описание:

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) по 17 обособени позиции, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I от документацията за провеждане на поръчката.


Документи
20502016111610_Документация.pdf
22562016111610_Документация.doc
23062016111610_NKB Kons DISTR 3.1 Anesthesia.rar
23522016111610_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 2016-11-07 15:25:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2016-11-07 15:30:00
Договор № 86 От дата: 2016-11-15 2016-12-14 10:10:00
Договор № 90 От дата: 2016-11-15 2016-12-14 10:15:00
Договор № 87 От дата: 2016-11-15 2016-12-14 10:20:00
Договор № 89 От дата: 2016-11-15 2016-12-14 10:25:00
Договор № 88 От дата: 2016-11-15 2016-12-14 10:30:00

<-- Обратно към поръчки