Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ И АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЮАРОВ СЪД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-10-04 16:43:15
№ 20161004giLB780791

Описание:

Доставка на медицински газове и абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд по две обособени позиции, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I от документацията за провеждане на поръчката.


Документи
04182016041710_Документация - част 1.pdf
08232016041710_Документация - част 2.pdf
08372016041710_Документация.doc
08482016041710_Приложение към Техническо предложение.xls
09012016041710_Приложение към Ценово предложение.xls
09162016041710_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срока за подаване на оферти 2016-10-12 16:15:00
Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 2016-10-25 15:30:00
Писмо до Сол България ЕАД - класиране 2016-10-25 15:35:00
Договор № 97 От дата: 2016-11-22 2016-12-14 11:00:00

<-- Обратно към поръчки