Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя хемодиализни апарати за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-08-31 16:15:00
№ 20160831rfPu762980

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя хемодиализни апарати с минимални технически характеристики, подробно описани в Техническа спецификация, предствляваща Приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Описание на обекта на поръчката и на обособените позиции, в т.ч. технически спецификации и изисквания към участниците" от публикуваната документация.
Документи
49432016311608_Документация.pdf
51322016311608_Документация.doc
56532016311608_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срока за подаване на оферти 2016-09-13 14:30:00
Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 2016-10-11 15:25:00
Писмо до Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД - Класиране 2016-10-11 15:30:00
Договор № 27 От дата: 2016-10-25 2016-12-14 10:00:00

<-- Обратно към поръчки