Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2016-08-10 15:10:00
№ 20160808KWec741985

Описание:

Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД


Документи
18072016101508_Документация.pdf
18272016101508_Документация.doc
20532016101508_Техническа спецификиция.doc
21012016101508_Приложение към Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2016-09-30 12:35:00
Писмо до участници в процедурата - Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2016-09-30 12:40:00
Писмо до участниците в процедурата - отваряне на ценови предложения 2016-10-13 14:35:00
Доклад и Протоколи за работата на Комисията 2016-10-27 16:05:00
Решение за Класиране 2016-10-27 16:10:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2016-10-27 16:15:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-15 10:00:00
Допълнително споразумение № 14 от 29.05.2017 към Договор 28 от 17.11.2016 2017-05-30 10:00:00
Допълнително Споразумение № 23 от 07.09.2017 към договор 26 от 11.11.2016 2017-09-15 13:20:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №27 ОТ 09.11.2018 КЪМ ДОГОВОР 26 ОТ 11.11.2016 2018-11-15 10:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-02-15 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-02-15 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-03-15 15:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-03-15 15:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2019-03-15 15:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-16 16:00:00
Договор № 24 От дата: 2016-11-11 2016-12-15 10:05:00
Договор № 26 От дата: 2016-11-11 2016-12-15 10:10:00
Договор № 23 От дата: 2016-11-11 2016-12-15 10:15:00
Договор № 25 От дата: 2016-11-11 2016-12-15 10:20:00
Договор № 27 От дата: 2016-11-15 2016-12-15 10:25:00
Договор № 28 От дата: 2016-11-17 2016-12-15 10:30:00

<-- Обратно към поръчки