Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хигиенни материали за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-07-19 17:05:00
№ 20160719poJZ717284

Описание:

Доставка на хигиенни материали за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по 6 броя обособени позиции, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към Раздел I. от документацията за участие и неразделна част от нея.


Документи
13462016191707_Документация.pdf
13562016191707_Документация.doc
14522016191707_Приложение към Техническо предложение.xls
15002016191707_Приложение към Ценово предложение.xls
15132016191707_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
Протокол 2016-08-15 15:30:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2016-08-15 15:35:00
Договор № 2 От дата: 2016-09-12 2016-09-16 15:10:00

<-- Обратно към поръчки