Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2016-04-13 15:00:00
№ 20160411LKGH626804

Описание:

Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД” по четири обособени позици, а именно:

1. Обособена позиция № 1: Извършване на енергийно обследване и съставяне на актуален Сертификат за енергийните характеристики /СЕХ/ на Дом № 1 от сградни фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Банкя, ул. „Шейново” № 6, съгласно изискванията, подробно описани в Техническа спецификация, предствляваща Приложение № 1 към към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания.” от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана;

2. Обособена позиция № 2: Извършване на енергийно обследване и съставяне на актуален Сертификат за енергийните характеристики /СЕХ/ на Дом № 3 от сградни фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Банкя, ул. „Шейново” № 6, съгласно изискванията, подробно описани в Техническа спецификация, предствляваща Приложение № 1 към към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания.” от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана;

3. Обособена позиция № 3: Извършване на енергийно обследване и съставяне на актуален Сертификат за енергийните характеристики /СЕХ/ на Блокове И и Ж от сградни фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” № 65, съгласно изискванията, подробно описани в Техническа спецификация, предствляваща Приложение № 1 към към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания.” от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана;

4. Обособена позиция № 4: Извършване на енергийно обследване и съставяне на актуален Сертификат за енергийните характеристики /СЕХ/ на Блокове Б, В, Г и Д от сградни фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” № 65, съгласно изискванията, подробно описани в Техническа спецификация, предствляваща Приложение № 1 към към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания.” от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана.

Участниците следва да предложат цялостно изпълнение на поръчката. Предложения за частично изпълнение на поръчката се отстраняват.


Документи
18182016131504_Документация.doc
18262016131504_Документация.pdf

ПубликацияДата
Доклад и Протокол за работата на комисията 2016-05-11 15:20:00
Решение за прекратяване 2016-05-11 15:25:00
Писмо до Кимтекс ЛС ООД - прекратяване на поръчката 2016-05-11 15:30:00
Писмо до БИЕС ЕООД - прекратяване на поръчката 2016-05-11 15:35:00

<-- Обратно към поръчки