Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2016-04-13 16:30:00
№ 20160408oUWc607198

Описание:

доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ НКБ” ЕАД


Документи
39092016131604_Документация.pdf
40262016131604_Документация.doc
40442016131604_Konsumativi NKB 2.5 INVC DISTR.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 за работата на комисията 2016-06-06 11:20:00
Писмо до участниците в процедурата - Протокол № 1 2016-06-06 11:25:00
Писмо до участниците в процедурата - Отваряне на ценови оферти 2016-07-14 10:40:00
Доклад и Протоколи за работата на Комисията 2016-08-08 15:45:00
Решение за частично прекратяване 2016-08-08 15:50:00
Решение за Класиране 2016-08-08 15:55:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2016-08-08 16:00:00
Допълнително Споразумение № 55 от 15.05.2017 към договор 57 от 02.09.2016 2017-05-16 11:30:00
Допълнително Споразумение № 56 от 15.05.2017 към договор 59 от 02.09.2016 2017-05-16 11:35:00
Допълнително Споразумение № 63 от 15.05.2017 към договор 77 от 02.09.2016 2017-05-16 11:40:00
Допълнително Споразумение № 54 от 15.05.2017 към договор 54 от 02.09.2016 2017-05-16 11:45:00
Допълнително Споразумение № 60 от 15.05.2017 към договор 65 от 02.09.2016 2017-05-16 11:50:00
Допълнително Споразумение № 64 от 15.05.2017 към договор 78 от 02.09.2016 2017-05-16 11:55:00
Допълнително Споразумение № 59 от 15.05.2017 към договор 64 от 02.09.2016 2017-05-16 12:00:00
Допълнително Споразумение № 57 от 15.05.2017 към договор 60 от 02.09.2016 2017-05-16 12:05:00
Допълнително Споразумение № 58 от 15.05.2017 към договор 63 от 02.09.2016 2017-05-16 12:10:00
Допълнително Споразумение № 61 от 15.05.2017 към договор 73 от 02.09.2016 2017-05-16 12:20:00
Допълнително Споразумение № 62 от 15.05.2017 към договор 76 от 02.09.2016 2017-05-16 12:25:00
Допълнително Споразумение № 65 от 15.05.2017 към договор 79 от 02.09.2016 2017-05-16 12:35:00
Допълнително споразумение № 67 от 23.05.2017 към Договор 68 от 02.09.2016 2017-05-29 08:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-10-25 14:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-10-25 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-10-25 14:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-10-25 14:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-10-25 14:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-10-25 14:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-11-13 16:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-11-13 16:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-11-13 16:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-11-13 16:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-11-23 14:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 08:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-14 09:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-28 14:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-28 14:45:00
Допълнително Споразумение № 4 от 29.12.2017 към договор 79 от 02.09.2016 2018-01-05 11:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-02-13 15:50:00
Договор № 50 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:00:00
Договор № 51 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:05:00
Договор № 52 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:10:00
Договор № 53 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:15:00
Договор № 54 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:30:00
Договор № 55 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:25:00
Договор № 56 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:35:00
Договор № 57 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:40:00
Договор № 58 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:45:00
Договор № 59 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:50:00
Договор № 60 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 12:55:00
Договор № 61 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:00:00
Договор № 62 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:05:00
Договор № 63 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:10:00
Договор № 64 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:15:00
Договор № 65 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:15:00
Договор № 66 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:20:00
Договор № 67 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:25:00
Договор № 68 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:30:00
Договор № 69 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:35:00
Договор № 70 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:40:00
Договор № 71 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:45:00
Договор № 72 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 13:50:00
Договор № 73 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 14:00:00
Договор № 74 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 14:05:00
Договор № 75 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 14:10:00
Договор № 76 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 14:20:00
Договор № 77 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 14:25:00
Договор № 78 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 14:30:00
Договор № 79 От дата: 2016-09-02 2016-12-06 14:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 09:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 10:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 10:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 10:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 10:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 10:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 10:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 10:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 11:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 11:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 11:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 11:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 11:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-10-04 11:40:00

<-- Обратно към поръчки