Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на печатни материали за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2016-03-28 15:45:00
№ 20160328LGMk564365

Описание:

Доставка на печатни материали за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по 134 номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1 към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания” от документацията, приложена към настоящата публична покана и публикувана в Профила на купувача.


Документи
47062016281503_Документация.pdf
47462016281503_Приложение 2.1.pdf
47572016281503_Приложение 2.2.pdf
48072016281503_Приложение 2.3.pdf
48262016281503_Приложение 2.4.pdf
48362016281503_Приложение 2.5.pdf
48512016281503_Приложение 2.6.pdf
49022016281503_Приложение 2.7.pdf
49152016281503_Приложение 2.8.pdf
49322016281503_Приложение № 1 към Ценово предложение.xlsx
49422016281503_Документация.doc

ПубликацияДата
Доклад и Протокол за работата на комисията 2016-05-03 16:00:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2016-05-03 16:05:00
Договор № 58 От дата: 2016-05-12 2016-05-25 10:45:00

<-- Обратно към поръчки