Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2016-02-11 14:00:00
№ 20160208DmGS490714

Описание:

доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)


Документи
09122016111402_Документация - част І.pdf
09322016111402_Документация - част ІІ.pdf
10042016111402_Документация - част ІІІ.pdf
10302016111402_Документация - част ІV.pdf
11192016111402_Документация.doc
11592016111402_Konsumativi NKB 3.1 DISTR.zip

ПубликацияДата
Протокол № 1 за работата на комисията 2016-03-14 12:40:00
Писмо до участниците в процедурата 2016-03-14 12:45:00
Писмо до участниците в процедурата - техническа грешка в протокол № 1 2016-03-15 11:40:00
Писмо до участниците в процедурата - Отваряне на ценови оферти 2016-05-18 09:00:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2016-06-08 15:25:00
Решение за класиране 2016-06-08 15:30:00
Решение за частично прекратяване 2016-06-08 15:35:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2016-06-08 15:45:00
Относно - техническа грешка в решение за класиране № 191 от 08.06.2016 2016-06-08 17:10:00
Договор № 16 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 13:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:16 2017-08-11 10:05:00
Договор № 17 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 13:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:17 2017-08-11 11:10:00
Договор № 18 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 13:40:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:18 2017-08-11 10:50:00
Договор № 19 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 13:45:00
Договор № 20 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 13:50:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:20 2017-08-11 10:40:00
Договор № 21 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 13:55:00
Договор № 22 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:22 2017-08-11 11:15:00
Договор № 23 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:23 2017-08-11 10:20:00
Договор № 24 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:24 2017-08-11 10:25:00
Договор № 25 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:25 2017-08-11 11:30:00
Договор № 26 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:26 2017-08-11 10:55:00
Договор № 27 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:27 2017-08-11 11:25:00
Договор № 28 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:28 2017-08-11 10:30:00
Договор № 29 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:29 2017-08-11 10:10:00
Договор № 30 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:40:00
Договор № 31 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:45:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:31 2017-08-11 10:35:00
Договор № 32 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 14:50:00
Договор № 33 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:33 2017-08-11 10:15:00
Договор № 34 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 15:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:34 2017-08-11 11:05:00
Договор № 35 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 15:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:35 2017-08-11 11:00:00
Договор № 36 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 15:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:36 2017-08-11 11:35:00
Договор № 37 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 15:20:00
Договор № 38 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 15:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:38 2017-08-11 10:00:00
Договор № 39 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 15:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:39 2017-08-11 11:20:00
Договор № 40 От дата: 2016-06-27 2016-07-07 15:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:40 2017-08-11 10:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-05 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-05 14:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-05 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-05 14:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 11:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 12:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) 2016-07-29 13:00:00

<-- Обратно към поръчки