Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЙТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-12-29 17:15:00
№ 20151228kUAH441657

Описание:

Извършване на СМР по две обособени позици, а именно:

1.          Обособена позиция № 1: Ремонт на ОССАИЛ, направление кардиохирургия за възрастни към МБАЛ „НКБ” ЕАД, съгласно проектна документация в техническа фаза и количествена сметка, представляващи Приложение № 1 (в електронна форма) и неразделна част от раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания” от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана.

2.          Обособена позиция № 2: Благоустрояване на дворното пространство при детски консултативен център към ДКК на МБАЛ НКБ ЕАД, съгласно проектна документация в техническа фаза и количествена сметка, представляващи Приложение № 2 (в електронна форма) и неразделна част от раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания” от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана.

Всеки от участниците може да предложи изпълнение само по едната или и по двете обособени позиции.


Документи
30262015291712_Документация.pdf
30392015291712_Проект на договор.pdf
30562015291712_Документация.doc
32232015291712_Проект и количествена сметка обособена позиция 1.rar
32402015291712_Проект и количествена сметка обособена позиция 2.rar

ПубликацияДата
Коригирани количествени сметки - отстраняване на технически грешки 2015-12-29 17:35:00
Доклад и Протокол за работата на комисията 2016-01-19 16:10:00
Писмо до Радми 90 ООД - Класиране 2016-01-19 16:15:00
Договор № 1 От дата: 2016-01-26 2016-01-27 12:55:00

<-- Обратно към поръчки