Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хигиенни материали за нуждите на МБАЛ "НКБ" ЕАД

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-12-03 12:00:00
№ 20151202KlGz431697

Описание:

Доставка на хигиенни материали по 9 броя обособени позиции, подробно описани в Спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана.


Документи
20272015031212_Документация.pdf
20392015031212_Документация.doc
22292015031212_Приложение към Техническо предложение.xls
22432015031212_Приложение към Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
Доклад и Протокол за работата на комисията 2016-01-08 15:15:00
Писмо до Кооперация Панда- класиране 2016-01-08 15:20:00
Писмо до Райт клийнинг ООД - класиране 2016-01-08 15:30:00
Писмо до ЕТ Темаг - Георги Карагьозов - класиране 2016-01-08 15:35:00
Писмо до Луксима груп ЕООД - класиране 2016-01-08 15:35:00
Писмо до Роел-98 ООД - класиране 2016-01-08 15:40:00
Договор № 1 От дата: 2016-01-18 2016-01-18 16:05:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-18 2016-04-20 16:40:00

<-- Обратно към поръчки