Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на МБАЛ "НКБ" ЕАД

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-08-26 11:30:00
№ 20150821dpmZ383145

Описание:

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по две обособени позиции, подробно описани в спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания” от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана.


Документи
49022015261108_Документация.pdf
49222015261108_Документация.doc

ПубликацияДата
Писмо до Роел-98 ООД - допълнителни документи 2015-09-18 15:30:00
Протокол за работата на комисията 2015-10-05 15:35:00
Писмо до Роел-98 ООД - класиране 2015-10-05 15:55:00
Писмо до Кооперация Панда - класиране 2015-10-05 16:00:00
Договор № 1/ 08.10.2015 От дата: 2015-10-08 2015-10-27 09:05:00
Плащане по договор №: 1/ 08.10.2015 От дата: 2015-10-08 2016-01-20 13:40:00
Плащане по договор №: 1/ 08.10.2015 От дата: 2015-10-08 2016-02-19 14:35:00
Плащане по договор №: 1/ 08.10.2015 От дата: 2015-10-08 2016-03-18 17:00:00

<-- Обратно към поръчки