Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на лекарствени продукти

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-08-18 12:30:00
№ 20150814jyuN364976

Описание:

доставка на лекарствени продукти


Документи
46072015181208_Документация.pdf
46392015181208_Документация.doc
46482015181208_Приложение към Техническо предложение.xls
46582015181208_Приложение към Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 24.09.2015г. 2015-09-24 14:10:00
Писмо до участниците - Протокол № 1 2015-09-24 14:15:00
Писмо до участниците в процедурата - Отваряне на ценови оферти 2015-10-23 14:30:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2015-11-26 13:40:00
Решение за класиране 2015-11-26 13:45:00
Решение за частично прекратяване 2015-11-26 13:55:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2015-11-26 14:00:00
Допълнително споразумение № 21 от 20.01.2016 към договор № 4 от 06.01.2016 2016-01-26 12:00:00
Допълнително споразумение № 20 от 20.01.2016 към договор № 2 от 06.01.2016 2016-01-26 12:05:00
Допълнително споразумение № 22 от 20.01.2016 към договор № 10 от 06.01.2016 2016-01-26 12:10:00
Допълнително споразумение № 23 от 20.01.2016 към договор № 15 от 06.01.2016 2016-01-26 12:15:00
Допълнително споразумение № 37 от 05.04.2016 към договор № 2 от 06.06.2016 2016-04-06 11:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-01 16:40:00
Договор № 9 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:00:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 16:10:00
Договор № 13 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 16:20:00
Договор № 8 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:10:00
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 16:00:00
Договор № 11 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:15:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 16:10:00
Договор № 14 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:20:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 16:25:00
Договор № 3 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:25:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 15:45:00
Договор № 12 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 16:05:00
Договор № 15 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:35:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 16:20:00
Договор № 10 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:40:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 16:15:00
Договор № 2 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:45:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 15:55:00
Договор № 5 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 10:50:00
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 15:40:00
Договор № 4 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 11:00:00
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 15:35:00
Договор № 6 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 11:05:00
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 15:50:00
Договор № 7 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 11:10:00
Договор № 1 От дата: 2016-01-06 2016-01-22 11:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-06 2016-04-20 16:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 11:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 11:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 11:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 11:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 11:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 11:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 12:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 12:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 12:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 12:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 12:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 12:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 12:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 12:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на лекарствени продукти 2016-01-21 12:40:00

<-- Обратно към поръчки