Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика)

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-08-18 10:20:00
№ 20150814YvnJ372763

Описание:

доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика)


Документи
30242015181008_Документация.pdf
31102015181008_Документация.doc
31502015181008_Приложение към Техническо предложение.xls
31582015181008_Приложение към Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
Решение за промяна, Приложение към Техническо предложение и Приложение към ценово предложение 2015-08-24 10:20:00
Писмо до потенциалните участници 2015-08-24 10:25:00
Протокол № 1 за работата на комисията 2015-09-23 14:55:00
Писмо до участниците в процедурата 2015-09-23 15:00:00
Писмо до участниците в процедурата - Отваряне на ценови оферти 2015-10-15 13:00:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2015-11-05 13:10:00
Решение за частично прекратяване 2015-11-05 13:15:00
Решение за класиране 2015-11-05 13:20:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2015-11-05 13:25:00
Договор № 164 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 13:15:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 15:20:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2015-12-02 2016-04-20 13:20:00
Договор № 163 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 13:20:00
Плащане по договор №: 163 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 15:25:00
Плащане по договор №: 163 От дата: 2015-12-02 2016-04-20 13:25:00
Договор № 162 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 13:25:00
Плащане по договор №: 162 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 15:30:00
Плащане по договор №: 162 От дата: 2015-12-02 2016-04-20 13:30:00
Договор № 161 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 13:25:00
Плащане по договор №: 161 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 15:35:00
Плащане по договор №: 161 От дата: 2015-12-02 2016-04-20 13:35:00
Договор № 160 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 13:30:00
Плащане по договор №: 160 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 15:40:00
Плащане по договор №: 160 От дата: 2015-12-02 2016-04-20 13:40:00
Договор № 159 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 13:35:00
Плащане по договор №: 159 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 15:45:00
Плащане по договор №: 159 От дата: 2015-12-02 2016-04-20 13:45:00
Договор № 158 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 13:40:00
Договор № 157 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 13:45:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 15:50:00
Договор № 156 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 13:45:00
Плащане по договор №: 156 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 15:55:00
Плащане по договор №: 156 От дата: 2015-12-02 2016-04-20 13:50:00
Договор № 155 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 14:00:00
Плащане по договор №: 155 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 16:00:00
Плащане по договор №: 155 От дата: 2015-12-02 2016-04-20 13:55:00
Договор № 154 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 14:05:00
Плащане по договор №: 154 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 16:05:00
Плащане по договор №: 154 От дата: 2015-12-02 2016-04-20 14:00:00
Договор № 153 От дата: 2015-12-02 2015-12-21 14:15:00
Плащане по договор №: 153 От дата: 2015-12-02 2016-03-18 16:15:00
Плащане по договор №: 153 От дата: 2015-12-02 2016-04-20 14:05:00
Договор № 175 От дата: 2015-12-07 2015-12-21 14:30:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-12-07 2016-04-20 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:175 2017-11-06 09:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 12:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 13:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2015-12-21 13:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) 2016-01-04 14:00:00

<-- Обратно към поръчки