Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация)

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-08-07 10:10:00
№ 20150805onJz345079

Описание:

доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация)


Документи
18232015071008_Документация.pdf
18592015071008_Документация.doc
19162015071008_Приложение към Техническо предложение.xls
19512015071008_Приложение към Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
Писмо до участниците в процедурата - Отваряне на ценови оферти 2015-09-16 12:00:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2015-10-02 15:25:00
Решение за класиране 2015-10-02 15:30:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2015-10-02 15:35:00
Договор № 122 От дата: 2015-10-23 2015-11-03 12:15:00
Плащане по договор №: 122 От дата: 2015-10-23 2016-03-18 13:40:00
Плащане по договор №: 122 От дата: 2015-10-23 2016-04-20 12:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:122 2016-09-12 11:00:00
Договор № 123 От дата: 2015-10-23 2015-11-03 12:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:123 2016-09-12 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация) 2015-11-03 13:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация) 2015-11-03 13:20:00

<-- Обратно към поръчки