Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на чували за отпадъци за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-07-22 16:05:38
№ 20150721LGgC304536

Описание:

Доставка на чували за отпадъци за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по обособени позиции, подробно описани в Спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания” от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана.


Документи
13262015221607_Документация.pdf
13432015221607_Документация.doc

ПубликацияДата
Протокол за работата на комисията 2015-08-13 16:40:00
Писмо до Кооперация Панда 2015-08-13 16:45:00
Писмо до Райт Клийнинг ООД 2015-08-13 16:50:00
Писмо до Сънденс Клийн ЕООД 2015-08-13 16:55:00
Споразумение за прекратяване на договор № 2 от 19.08.2015 2016-05-27 16:00:00
Договор № 2 От дата: 2015-08-19 2015-09-18 14:20:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2015-08-19 2015-10-20 11:40:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2015-08-19 2015-11-20 16:40:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2015-08-19 2015-12-18 15:35:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2015-08-19 2016-01-20 13:20:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2015-08-19 2016-02-19 14:35:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2015-08-19 2016-03-18 16:55:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2015-08-19 2016-04-20 14:40:00

<-- Обратно към поръчки