Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ултразвукова платформа за високоспециализирана васкуларна диагностика за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-07-15 09:34:09
№ 20150713ZwGz297210

Описание:

доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ултразвукова платформа за високоспециализирана васкуларна диагностика за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД


Документи
46062015150907_Документация.pdf
46362015150907_Документация.doc

ПубликацияДата
покана за отваряне на ценови предложения с приложено оценяване по неценови показатели 2015-08-12 17:20:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2015-08-17 16:20:00
Решение за класиране 2015-08-17 16:25:00
Писмо до Инфомед ЕООД - Класиране 2015-08-17 16:30:00
Договор № 24 От дата: 2015-09-11 2015-10-09 17:00:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2015-09-11 2015-12-18 12:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ултразвукова платформа за високоспециализирана васкуларна диагностика за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-10-09 17:00:00

<-- Обратно към поръчки