Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-06-18 11:49:34
№ 20150617DXGl285792

Описание:

доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ НКБ” ЕАД


Документи
03442015181206_Документация - част І.pdf
04182015181206_Документация - част ІІ.pdf
04392015181206_Документация.doc
05092015181206_Приложение към Техническо предложение.xls
05362015181206_Приложение към Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-06-23 15:05:00
Отговор на въпрос 2015-07-03 15:00:00
Писмо до участниците в процедурата - Отваряне на ценови оферти 2015-09-25 12:50:00
Писмо до участниците в процедурата - покана 2015-10-19 15:45:00
Писмо до участниците в процедурата 2015-10-20 12:30:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2015-10-30 09:35:00
Решение за класиране 2015-10-30 10:00:00
Решение за частично прекратяване 2015-10-30 10:05:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2015-10-30 10:10:00
Договор № № 151 От дата: 2015-11-18 2015-12-03 11:40:00
Плащане по договор №: № 151 От дата: 2015-11-18 2016-02-19 14:00:00
Плащане по договор №: № 151 От дата: 2015-11-18 2016-03-18 15:10:00
Плащане по договор №: № 151 От дата: 2015-11-18 2016-04-20 13:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№ 151 2017-02-13 14:50:00
Договор № № 152 От дата: 2015-11-18 2015-12-03 11:45:00
Плащане по договор №: № 152 От дата: 2015-11-18 2016-02-19 14:05:00
Плащане по договор №: № 152 От дата: 2015-11-18 2016-03-18 15:15:00
Плащане по договор №: № 152 От дата: 2015-11-18 2016-04-20 13:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№ 152 2017-02-13 14:35:00
Договор № № 138 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 11:50:00
Плащане по договор №: № 138 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 12:50:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№ 138 2017-04-25 11:20:00
Договор № № 139 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 11:50:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№ 139 2017-04-25 11:15:00
Договор № № 140 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 12:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№ 140 2017-02-13 14:40:00
Договор № № 141 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 12:05:00
Плащане по договор №: № 141 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 13:45:00
Плащане по договор №: № 141 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№ 141 2017-02-13 14:10:00
Договор № № 142 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 12:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№ 142 2017-02-13 14:15:00
Договор № № 143 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 12:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№ 143 2017-02-13 14:20:00
Договор № 146 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 12:20:00
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 13:50:00
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:146 2017-02-13 14:00:00
Договор № 125 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 12:30:00
Плащане по договор №: 125 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 12:55:00
Плащане по договор №: 125 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 13:55:00
Плащане по договор №: 125 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:125 2017-02-13 15:00:00
Договор № 145 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 12:45:00
Плащане по договор №: 145 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:00:00
Плащане по договор №: 145 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:00:00
Плащане по договор №: 145 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:145 2017-02-13 14:45:00
Договор № 144 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 12:50:00
Плащане по договор №: 144 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:05:00
Плащане по договор №: 144 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:05:00
Договор № 147 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 13:00:00
Плащане по договор №: 147 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:10:00
Плащане по договор №: 147 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:10:00
Плащане по договор №: 147 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:147 2017-02-13 14:30:00
Договор № 148 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 13:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:148 2017-04-25 11:35:00
Договор № 149 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 13:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:149 2017-04-25 11:35:00
Договор № 150 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 13:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:150 2017-04-25 11:25:00
Договор № 134 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 13:35:00
Плащане по договор №: 134 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:15:00
Плащане по договор №: 134 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:134 2017-02-13 14:30:00
Договор № 133 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 13:45:00
Плащане по договор №: 133 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:15:00
Плащане по договор №: 133 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:20:00
Плащане по договор №: 133 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:35:00
Договор № 137 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 13:50:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:20:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:25:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:40:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:137 2017-02-13 14:05:00
Договор № 136 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 14:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:25:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:30:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:45:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:136 2017-04-25 11:10:00
Договор № 135 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 15:15:00
Плащане по договор №: 135 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:30:00
Плащане по договор №: 135 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:35:00
Плащане по договор №: 135 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:50:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:135 2017-02-13 14:25:00
Договор № 126 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 15:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:126 2017-04-25 11:30:00
Договор № 127 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 15:35:00
Плащане по договор №: 127 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:35:00
Плащане по договор №: 127 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:40:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:127 2017-04-25 11:50:00
Договор № 128 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 16:00:00
Плащане по договор №: 128 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:40:00
Плащане по договор №: 128 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:45:00
Плащане по договор №: 128 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 12:55:00
Договор № 132 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 16:05:00
Плащане по договор №: 132 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:45:00
Плащане по договор №: 132 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:50:00
Плащане по договор №: 132 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:132 2017-02-13 14:10:00
Договор № 131 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 16:10:00
Плащане по договор №: 131 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 14:55:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:131 2017-04-25 11:40:00
Договор № 130 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 16:25:00
Плащане по договор №: 130 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:50:00
Плащане по договор №: 130 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 15:00:00
Плащане по договор №: 130 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 13:05:00
Договор № 129 От дата: 2015-11-16 2015-12-03 17:00:00
Плащане по договор №: 129 От дата: 2015-11-16 2016-02-19 13:55:00
Плащане по договор №: 129 От дата: 2015-11-16 2016-03-18 15:05:00
Плащане по договор №: 129 От дата: 2015-11-16 2016-04-20 13:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:129 2017-04-12 10:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 12:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 13:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 13:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 13:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 13:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 13:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 13:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 13:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 13:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 14:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 14:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 14:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 14:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 14:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-12-02 15:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-01-18 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-01-18 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2016-01-18 14:20:00

<-- Обратно към поръчки