Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на кардиологичен трансдюсер за трансезофагеално приложение

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-06-05 15:51:17
№ 20150605Wlkq269725

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на кардиологичен трансдюсер за трансезофагеално приложение с минимални технически характеристики, подробно описани в Задание – спецификация, предствляващо Техническо приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Технически спецификации. Изисквания" от приложената към настоящата публична покана документация за участие. 


Документи
12142015051606_Документация.pdf
12232015051606_Документация.doc

ПубликацияДата
Протокол за работата на комисията 2015-07-14 16:10:00
Писмо до Инфомед ЕООД - класиране 2015-07-14 16:15:00
Договор № 10 / 20.07.2015г. От дата: 2015-07-20 2015-08-11 16:20:00
Плащане по договор №: 10 / 20.07.2015г. От дата: 2015-07-20 2015-08-20 09:45:00
Плащане по договор №: 10 / 20.07.2015г. От дата: 2015-07-20 2015-10-20 17:30:00

<-- Обратно към поръчки