Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-05-25 09:21:08
№ 20150511xqnf231278

Описание:

доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа


Документи
48372015221505_Документация - част I.pdf
48502015221505_Документация - част II.pdf
50242015221505_Документация.doc
50392015221505_20150511xqnf231278.xml
50482015221505_XMLRedaktor.exe
50572015221505_Приложение към Техническо предложение - за разпечатване.xls
51062015221505_Приложение към Ценово предложение - за разпечатване.xls
51152015221505_ReadMeHelp.rtf

ПубликацияДата
Допълнителни указания 2015-06-05 14:55:00
Писмо до участниците в процедурата 2015-06-24 14:35:00
Протокол №1 за работата на комисията 2015-06-24 14:40:00
Писмо до участниците в процедурата - Отваряне на ценови оферти 2015-07-24 13:00:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2015-08-17 14:40:00
Решение за класиране 2015-08-17 14:45:00
Решение за частично прекратяване 2015-08-17 14:50:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2015-08-17 15:55:00
Договор № 117 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 15:10:00
Плащане по договор №: 117 От дата: 2015-09-16 2015-12-18 13:00:00
Плащане по договор №: 117 От дата: 2015-09-16 2016-01-20 12:00:00
Плащане по договор №: 117 От дата: 2015-09-16 2016-02-19 12:15:00
Плащане по договор №: 117 От дата: 2015-09-16 2016-04-20 11:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:117 2017-02-01 15:00:00
Договор № 118 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 15:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:118 2017-01-06 14:00:00
Договор № 119 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 15:20:00
Плащане по договор №: 119 От дата: 2015-09-16 2015-12-18 15:49:47
Плащане по договор №: 119 От дата: 2015-09-16 2016-01-20 12:05:00
Плащане по договор №: 119 От дата: 2015-09-16 2016-02-19 12:20:00
Плащане по договор №: 119 От дата: 2015-09-16 2016-03-18 13:05:00
Плащане по договор №: 119 От дата: 2015-09-16 2016-04-20 11:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:119 2017-02-01 15:05:00
Договор № 120 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 15:25:00
Плащане по договор №: 120 От дата: 2015-09-16 2015-12-18 13:10:00
Плащане по договор №: 120 От дата: 2015-09-16 2016-01-20 12:10:00
Плащане по договор №: 120 От дата: 2015-09-16 2016-02-19 12:25:00
Плащане по договор №: 120 От дата: 2015-09-16 2016-03-18 13:10:00
Плащане по договор №: 120 От дата: 2015-09-16 2016-04-20 11:40:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:120 2017-02-01 15:10:00
Договор № 115 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 15:30:00
Плащане по договор №: 115 От дата: 2015-09-16 2016-01-20 12:15:00
Плащане по договор №: 115 От дата: 2015-09-16 2016-02-19 12:30:00
Плащане по договор №: 115 От дата: 2015-09-16 2016-04-20 11:45:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:115 2017-05-19 16:00:00
Договор № 114 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 15:35:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-09-16 2015-12-18 16:00:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-09-16 2016-01-20 12:20:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-09-16 2016-02-19 12:35:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-09-16 2016-03-18 13:20:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-09-16 2016-04-20 11:50:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:114 2017-02-01 15:15:00
Договор № 109 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 15:35:00
Плащане по договор №: 109 От дата: 2015-09-16 2015-12-18 13:20:00
Плащане по договор №: 109 От дата: 2015-09-16 2016-01-20 12:25:00
Плащане по договор №: 109 От дата: 2015-09-16 2016-03-18 13:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:109 2017-02-01 15:20:00
Договор № 110 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 16:29:45
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-16 2015-12-18 13:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:110 2017-05-19 16:05:00
Договор № 111 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 16:00:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-16 2015-12-18 13:35:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-16 2016-01-20 12:30:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-16 2016-02-19 12:40:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-16 2016-03-18 13:25:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-16 2016-04-20 11:55:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:111 2017-02-01 15:25:00
Договор № 112 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 16:10:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-16 2016-01-20 12:35:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-16 2016-03-18 13:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:112 2017-05-19 16:10:00
Договор № 116 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 16:15:00
Плащане по договор №: 116 От дата: 2015-09-16 2016-01-20 12:40:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:116 2017-02-01 15:30:00
Договор № 113 От дата: 2015-09-16 2015-09-28 16:30:00
Плащане по договор №: 113 От дата: 2015-09-16 2015-12-18 13:45:00
Плащане по договор №: 113 От дата: 2015-09-16 2016-01-20 12:45:00
Плащане по договор №: 113 От дата: 2015-09-16 2016-02-19 12:45:00
Плащане по договор №: 113 От дата: 2015-09-16 2016-03-18 13:35:00
Плащане по договор №: 113 От дата: 2015-09-16 2016-04-20 12:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:113 2017-02-01 15:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 14:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за отделение по диализа 2015-09-29 15:00:00

<-- Обратно към поръчки