Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-05-05 17:41:11
№ 20150429FeMA210649

Описание:

доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД


Документи
46342015051705_Документация.pdf
46592015051705_dokumetatsia za uchastie.doc
47242015051705_OfertiProzop.exe
48042015051705_ReadMeHelp.rtf
02282015051805_20150429FeMA210649.xml

ПубликацияДата
Допълнителни файлове за изготвяне на приложения към Техническото предложение и към Ценовот предложение 2015-05-20 16:20:00
Допълнителни указания 2015-05-21 12:20:00
Писмо до участниците в процедурата - Отваряне на ценови оферти 2015-07-03 12:15:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2015-07-24 14:25:00
Решение за класиране 2015-07-24 14:30:00
Частично прекратяване 2015-07-24 14:35:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2015-07-24 14:40:00
Договор № 102 От дата: 2015-08-19 2015-08-26 10:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-08-19 2015-11-20 16:10:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-08-19 2016-01-20 11:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-08-19 2016-02-19 11:50:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-08-19 2016-03-18 12:50:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-08-19 2016-04-20 11:15:00
Договор № 99 От дата: 2015-08-19 2015-08-26 10:05:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-08-19 2015-12-18 12:35:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-08-19 2016-01-20 11:10:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-08-19 2016-02-19 12:05:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-08-19 2016-03-18 12:55:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-08-19 2016-04-20 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:99 2017-05-12 15:05:00
Договор № 104 От дата: 2015-08-19 2015-08-26 10:10:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-08-19 2016-02-19 11:45:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-08-19 2016-03-18 12:45:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-08-19 2016-04-20 11:05:00
Договор № 101 От дата: 2015-08-19 2015-08-26 10:15:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-08-19 2016-02-19 11:55:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:101 2017-05-12 15:10:00
Договор № 100 От дата: 2015-08-19 2015-08-26 10:15:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-08-19 2015-11-20 16:15:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-08-19 2016-02-19 12:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:100 2017-01-13 15:30:00
Договор № 98 От дата: 2015-08-19 2015-08-26 10:20:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-08-19 2015-11-20 16:25:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-08-19 2015-12-18 12:40:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-08-19 2016-01-20 11:15:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-08-19 2016-02-19 12:10:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-08-19 2016-03-18 13:00:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-08-19 2016-04-20 11:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:98 2017-01-27 16:00:00
Договор № 103 От дата: 2015-08-19 2015-08-26 10:30:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-08-19 2015-11-20 16:05:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-08-19 2015-12-18 12:30:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-08-19 2016-01-20 11:00:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-08-19 2016-02-19 11:20:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-08-19 2016-04-20 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД 2015-08-25 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД 2015-08-25 15:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД 2015-08-25 15:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД 2015-08-25 15:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД 2015-08-25 15:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД 2015-08-25 15:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД 2015-08-25 15:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД 2015-08-25 15:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на консумативи за централна стерилизация на МБАЛ „НКБ” ЕАД 2015-08-25 15:40:00

<-- Обратно към поръчки