Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-04-21 11:50:00
№ 20150416rKxk194798

Описание:

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) за нуждите на МБАЛ НКБ” ЕАД


Документи
19242015211104_Документация за участие.doc
19502015211104_Приложение № 1.xls
20212015211104_Приложение № 2.xls
21232015211104_Документация - част І.pdf
21532015211104_Документация - част ІІ.pdf

ПубликацияДата
Писмо до участниците - отваряне на цени 2015-05-22 16:00:00
Решение за класиране 2015-06-01 16:45:00
Доклад и Протоколи за работата на комисията 2015-06-01 16:40:00
Писмо до участниците - класиране 2015-06-01 17:00:00
Договор № 63 От дата: 2015-06-29 2015-07-10 12:05:00
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-06-29 2015-10-20 16:40:00
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-06-29 2015-12-18 09:20:00
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-06-29 2016-01-19 09:30:00
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-06-29 2016-02-19 09:25:00
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-06-29 2016-03-18 10:30:00
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-06-29 2016-04-20 09:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:63 2016-04-27 13:00:00
Договор № 64 От дата: 2015-06-29 2015-07-10 12:10:00
Плащане по договор №: 64 От дата: 2015-06-29 2015-10-20 16:35:00
Плащане по договор №: 64 От дата: 2015-06-29 2015-11-20 13:40:00
Плащане по договор №: 64 От дата: 2015-06-29 2015-12-18 09:15:00
Плащане по договор №: 64 От дата: 2015-06-29 2016-02-19 09:20:00
Плащане по договор №: 64 От дата: 2015-06-29 2016-03-18 10:25:00
Плащане по договор №: 64 От дата: 2015-06-29 2016-04-20 09:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:64 2016-04-27 13:05:00
Договор № 65 От дата: 2015-06-29 2015-07-10 12:15:00
Плащане по договор №: 65 От дата: 2015-06-29 2015-10-20 16:30:00
Плащане по договор №: 65 От дата: 2015-06-29 2015-12-18 09:10:00
Плащане по договор №: 65 От дата: 2015-06-29 2016-02-19 09:15:00
Плащане по договор №: 65 От дата: 2015-06-29 2016-03-18 10:20:00
Плащане по договор №: 65 От дата: 2015-06-29 2016-04-20 09:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:65 2016-04-27 13:10:00
Договор № 66 От дата: 2015-06-29 2015-07-10 12:25:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2015-06-29 2015-11-20 13:45:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:66 2016-04-27 13:15:00
Договор № 83 От дата: 2017-08-01 2017-09-01 09:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-07-10 13:04:46
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-07-10 13:07:17
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-07-10 13:08:32
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД 2015-07-10 13:09:23

<-- Обратно към поръчки