Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология)

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-05-04 21:45:00
№ 20150402PMzO166241

Описание:

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология)


Документи
52292015050805_Документация - I част.pdf
52442015050805_Документация - II част.pdf
52552015050805_Документация - III част.pdf
53042015050805_Документация - IV част.pdf
53382015050805_Документация.doc
53492015050805_Техническо задание - спецификация.xls
53592015050805_20150402PMzO166241.xml
54082015050805_OfertiProzop.exe
54152015050805_ReadMeHelp.rtf

ПубликацияДата
Техническо и ценово приложение 2015-05-15 13:55:00
Допълнителни указания 2015-05-21 12:15:00
Протокол №1 за работата на комисията 2015-05-29 12:50:00
Писмо - до участниците в процедурата 2015-05-29 12:55:00
Писмо до кандидатите-отваряне на ценови оферти 2015-06-09 13:10:00
Писма до участниците - чл.71, ал. 5, т.2 от ЗОП 2015-06-22 12:55:00
Решение за класиране и протоколи за работата на комисията 2015-06-25 14:40:00
Решение за частично прекратяване и писмо до участниците 2015-06-25 14:50:00
Пояснения относно публикувано Приложение № 1 към Решение № 272 2015-06-26 15:20:00
Допълнително споразумение № 106 към договор № 72 от 22.07.2015 2015-09-18 12:30:00
Допълнително споразумение № 107 към договор № 88 от 22.07.2015 2015-09-18 12:35:00
допълнително споразумение № 105 към договор № 71 от 22.07.2015 2015-09-18 12:40:00
Договор № 91 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 11:20:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 09:40:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 09:35:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 10:40:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:91 2016-09-26 09:20:00
Договор № 86 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 11:30:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:00:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 10:00:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 09:40:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 10:45:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 09:25:00
Договор № 83 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 11:35:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:05:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:10:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:05:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 10:05:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 09:45:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 10:50:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 09:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:83 2016-09-26 09:45:00
Договор № 90 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 11:40:00
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 11:20:00
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:50:00
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 12:05:00
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:90 2016-09-26 09:10:00
Договор № 89 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 12:00:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 15:10:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 11:25:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:20:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:55:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 12:10:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:89 2016-09-26 09:15:00
Договор № 82 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 12:05:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-07-22 2015-09-18 13:42:36
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:45:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 15:05:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 11:15:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:15:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:45:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 12:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:82 2016-09-26 09:50:00
Договор № 69 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 12:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 15:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 11:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 11:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:69 2016-09-26 10:35:00
Договор № 76 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 12:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:76 2016-09-26 10:15:00
Договор № 85 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 12:20:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:50:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 15:25:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 12:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:35:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 11:05:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 12:25:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:45:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:85 2016-09-26 09:00:00
Договор № 93 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 12:30:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 16:05:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 12:35:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:93 2016-09-26 09:30:00
Договор № 75 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 12:35:00
Плащане по договор №: 75 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 75 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:05:00
Плащане по договор №: 75 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 11:10:00
Плащане по договор №: 75 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 09:45:00
Договор № 79 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 12:40:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:30:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:40:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 10:50:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 10:40:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:20:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 11:20:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:79 2016-09-26 10:25:00
Договор № 94 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 12:50:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 16:10:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 15:30:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 12:15:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:45:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 11:20:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 12:40:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 11:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:94 2016-09-26 09:35:00
Договор № 70 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 12:50:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-07-22 2015-09-18 13:45:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 15:40:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:50:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 11:25:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 12:45:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:70 2016-09-26 10:30:00
Договор № 87 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 13:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:55:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 15:20:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 11:35:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:30:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 11:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 12:20:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:40:00
Договор № 74 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 13:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:74 2016-09-26 10:15:00
Договор № 80 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 13:10:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:45:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 10:55:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 10:45:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:25:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 11:25:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:80 2016-09-26 09:55:00
Договор № 84 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 13:25:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 16:00:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:84 2016-09-26 09:05:00
Договор № 88 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 13:30:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 15:15:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 11:30:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:25:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 11:30:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 12:15:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:88 2016-11-02 10:00:00
Договор № 72 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 13:50:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:10:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 10:10:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 10:20:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 09:50:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 10:55:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 09:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:72 2016-09-26 10:05:00
Договор № 73 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 14:00:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:15:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:20:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 10:30:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 10:30:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 09:55:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 11:00:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 09:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:73 2016-09-26 10:10:00
Договор № 77 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 14:05:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:25:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:35:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 10:40:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 10:35:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:10:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 11:10:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 09:50:00
Договор № 81 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 14:15:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:30:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:50:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 11:00:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:00:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:30:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 11:30:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:81 2016-09-26 10:00:00
Договор № 92 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 14:20:00
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 16:25:00
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 16:20:00
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 15:35:00
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 12:05:00
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:40:00
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 11:15:00
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 12:30:00
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:92 2016-09-26 09:25:00
Договор № 78 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 14:25:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 10:45:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:15:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 11:15:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 09:55:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:78 2016-09-26 10:20:00
Договор № 95 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 14:30:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:35:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:55:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 11:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 11:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:35:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 11:50:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 10:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:95 2016-09-26 09:40:00
Договор № 71 От дата: 2015-07-22 2015-07-30 14:45:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-07-22 2015-10-20 15:20:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-07-22 2015-11-20 14:25:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-07-22 2015-12-18 10:35:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-07-22 2016-01-19 10:35:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-07-22 2016-02-19 10:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-07-22 2016-03-18 11:05:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-07-22 2016-04-20 09:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 14:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 15:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 16:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-07-31 16:05:00

<-- Обратно към поръчки