Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-03-26 16:00:00
№ 20150323yKCh142386

Описание:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси


Документи
33592015270903_Документация - част І.pdf
34582015270903_Документация - част ІІ.pdf
35492015270903_Конкурсна документация.doc

ПубликацияДата
Протокол №1 за работата на комисията 2015-05-12 16:25:00
Писмо до участниците в процедурата 2015-05-12 16:30:00
Писмо до участниците - отваряне на ценови оферти 2015-05-25 15:10:00
Доклад и протоколи за работата на комисията 2015-06-01 17:00:00
Решение за класиране 2015-06-01 17:05:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2015-06-01 17:10:00
Договор № 8 От дата: 2015-06-29 2015-07-07 11:00:00
Плащане по договор №: 8 От дата: 2015-06-29 2015-10-20 15:55:00
Плащане по договор №: 8 От дата: 2015-06-29 2015-11-20 13:50:00
Плащане по договор №: 8 От дата: 2015-06-29 2015-12-18 09:25:00
Плащане по договор №: 8 От дата: 2015-06-29 2016-01-19 12:42:44
Плащане по договор №: 8 От дата: 2015-06-29 2016-02-19 09:30:00
Плащане по договор №: 8 От дата: 2015-06-29 2016-03-18 10:35:00
Плащане по договор №: 8 От дата: 2015-06-29 2016-04-20 09:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:8 2016-11-30 13:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси 2015-06-29 09:59:10
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси 2015-06-29 10:01:33
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси 2015-06-29 10:02:33
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси 2015-07-07 12:34:33
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси 2015-07-07 12:34:20

<-- Обратно към поръчки