Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на печатни материали за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-03-23 17:20:00
№ 20150321atrj131093

Описание:

Доставка на печатни материали за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по 135 номенклатурни единици, подробно специфицирани в Приложение № 1 към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания” от документацията, приложена към настоящата публична покана и публикувана в Профила на купувача.Документи
59062015231603_Документация.pdf
00232015231703_Приложение 2.1.pdf
00362015231703_Приложение 2.2.pdf
06112015231703_Приложение 2.3.pdf
07082015231703_Приложение 2.4.pdf
07422015231703_Приложение 2.5.pdf
12152015231703_Приложение 2.6.pdf
12242015231703_Приложение 2.7.pdf
14092015231703_Приложение 2.8.pdf
16082015231703_Приложение 2.9.pdf
16442015231703_Приложение № 1 към Ценово предложение.xlsx
18192015231703_Документация.doc

ПубликацияДата
Протокол за работата на комисията 2015-04-29 16:15:00
Писмо-класиране до Роел-98 ООД 2015-04-29 16:20:00
Писмо-класиране до Алфа Стар ЕООД 2015-04-29 16:25:00
Договор № 54/ 12.05.2015 От дата: 2015-05-12 2015-05-14 14:40:00
Плащане по договор №: 54/ 12.05.2015 От дата: 2015-05-12 2015-09-16 13:00:00
Плащане по договор №: 54/ 12.05.2015 От дата: 2015-05-12 2015-10-20 13:10:00
Плащане по договор №: 54/ 12.05.2015 От дата: 2015-05-12 2015-11-20 16:20:00
Плащане по договор №: 54/ 12.05.2015 От дата: 2015-05-12 2015-12-18 15:30:00
Плащане по договор №: 54/ 12.05.2015 От дата: 2015-05-12 2016-01-20 13:05:00
Плащане по договор №: 54/ 12.05.2015 От дата: 2015-05-12 2016-02-19 14:20:00
Плащане по договор №: 54/ 12.05.2015 От дата: 2015-05-12 2016-03-18 16:50:00

<-- Обратно към поръчки