Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Tретиране (транспортиране, обезвреждане и други съпътстващи дейности, свързани с унищожаване) на опасни болнични отпадъци на МБАЛ "НКБ" ЕАД

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-02-13 18:03:41
№ 20150213zZjE122371

Описание:

Tретиране (транспортиране, обезвреждане и други съпътстващи дейности, свързани с унищожаване) на опасни болнични отпадъци на следните обекти на Възложителя: болничен комплекс – гр. София, ул. Коньовица 65 и Отделение за кардиологична рехабилитация – гр. Банкя, ул. Шейново 6.

Класификация на опасния отпадък, обект на поръчката по смисъла на Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците – по кодове: 18 01 02; 18 01 03*; 18 01 09.

Прогнозният обем на отпадъка за срокa на поръчката е около 23 тона, което не следва да се тълкува като задължение на Възложителя нито за минимално, нито за максимално общо количество отпадък (в рамките на изпълнението на поръчката). Не следва да се счита също така, че посоченият прогнозен обем ще бъде „разпределен” равномерно в хода на изпълнение на поръчката.

Не се допуска участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката.


Документи
35462015131802_Документация.pdf
36202015131802_Документация.docx

ПубликацияДата
Писмо - допълнителни документи 2015-03-10 15:30:00
До ПУДООС - жребий 2015-03-23 14:35:00
До ЕТ Николай Павлов - Ники - жребий 2015-03-23 14:40:00
Протокол за работата на комисията 2015-04-23 15:35:00
Писмо - класиране - ЕТ "Николай Павлов - Ники" 2015-04-23 15:40:00
Писмо - класиране - ПУДООС 2015-04-23 15:45:00
Договор за подизпълнение 2015-05-25 16:20:00
Договор № 53/30.04.2015г. От дата: 2015-04-30 2015-05-08 14:20:00
Плащане по договор №: 53/30.04.2015г. От дата: 2015-04-30 2015-08-20 10:36:12
Плащане по договор №: 53/30.04.2015г. От дата: 2015-04-30 2015-10-20 16:50:00
Плащане по договор №: 53/30.04.2015г. От дата: 2015-04-30 2015-11-20 17:10:00
Плащане по договор №: 53/30.04.2015г. От дата: 2015-04-30 2016-01-20 14:05:00
Плащане по договор №: 53/30.04.2015г. От дата: 2015-04-30 2016-03-21 10:10:00

<-- Обратно към поръчки