Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за радиочестотна аблация за комплексно лечение на венозни съдове

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-01-28 16:10:07
№ 20150127yhsg83814

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за радиочестотна аблация за комплексно лечение на венозни съдове с минимални технически характеристики, подробно описани в Задание – спецификация, предствляващо Техническо приложение № 1 и неразделна част от приложената документация (раздел „Предмет на поръчката. Технически спецификации. Изисквания”).


Документи
19162015281601_Документация.pdf
19312015281601_Документация.doc

ПубликацияДата
Протокол за работата на комисията 2015-03-10 15:20:00
Писмо до участника - класиране 2015-03-10 15:25:00
Договор № 4/20.03.2015г. От дата: 2015-03-20 2015-03-24 12:25:00
Плащане по договор №: 4/20.03.2015г. От дата: 2015-03-20 2015-05-20 14:00:00

<-- Обратно към поръчки