Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "НКБ" ЕАД

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-01-22 16:30:00
№ 20150122TjnE73419

Описание:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "НКБ" ЕАД по 39 броя номенклатурни единици, подробно описани в Спецификация на лекарствените продукти, представляваща Приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана.

Допуска се участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката - да оферират доставка на част от номенклатурните единици.


Документи
38412015221601_Документация.pdf
38522015221601_prilojenie1.xls
38582015221601_prilojenie2.xls
41232015221601_Документация.doc

ПубликацияДата
Писмо допълнителни документи - Фьоникс Фарма ЕООД 2015-02-16 14:10:00
Протокол за работата на комисията 2015-03-17 16:00:00
Писмо до Фромвулеви ЕООД - класиране 2015-03-17 16:05:00
Писмо до „Фьоникс Фарма” ЕООД - класиране 2015-03-17 16:10:00
Писмо до Маримпекс-7 ЕООД - класиране 2015-03-17 16:15:00
Писмо до Б. Браун Медикал ЕООД - класиране 2015-03-17 16:25:00
Договор № 15/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-04-17 10:00:00
Плащане по договор №: 15/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-07-20 09:05:00
Плащане по договор №: 15/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-08-19 16:00:00
Плащане по договор №: 15/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-09-16 12:20:00
Плащане по договор №: 15/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-10-20 14:00:00
Плащане по договор №: 15/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-11-20 16:05:00
Плащане по договор №: 15/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-12-18 15:00:00
Плащане по договор №: 15/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2016-01-20 12:50:00
Плащане по договор №: 15/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2016-02-19 14:10:00
Плащане по договор №: 15/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2016-03-18 16:35:00
Договор № 16/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-04-17 10:15:00
Плащане по договор №: 16/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-07-20 09:10:00
Плащане по договор №: 16/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-09-16 12:25:00
Плащане по договор №: 16/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-11-20 16:10:00
Плащане по договор №: 16/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2016-01-20 12:55:00
Плащане по договор №: 16/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2016-02-19 14:15:00
Плащане по договор №: 16/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2016-03-18 16:40:00
Плащане по договор №: 16/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2016-04-20 14:20:00
Договор № 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-04-17 10:25:00
Плащане по договор №: 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-07-20 09:15:00
Плащане по договор №: 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-08-19 16:10:00
Плащане по договор №: 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-09-16 12:30:00
Плащане по договор №: 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-10-20 14:10:00
Плащане по договор №: 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-10-20 14:15:00
Плащане по договор №: 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-11-20 16:15:00
Плащане по договор №: 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2015-12-18 15:05:00
Плащане по договор №: 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2016-01-20 13:00:00
Плащане по договор №: 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2016-02-19 14:30:00
Плащане по договор №: 17/01.04.2015г. От дата: 2015-04-01 2016-03-18 16:45:00

<-- Обратно към поръчки