Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-01-22 16:02:10
№ 20150120Avcz67345

Описание:

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло  за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД


Документи
11232015221601_Документация - част I.pdf
11552015221601_Документация - част II.pdf
36392015221601_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-01-30 10:00:00
Отговор на въпрос 2015-01-30 14:20:00
Протокол № 1 за работата на комисията 2015-02-20 11:55:00
Писмо - до участника в процедурата 2015-02-20 12:00:00
Писмо до участниците в процедурата - Отваряне на ценови оферти 2015-03-18 14:40:00
Доклад и протоколи за работата на комисията 2015-04-06 15:35:00
Решение за класиране 2015-04-06 15:40:00
Писмо до участника в процедурата - Класиране 2015-04-06 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-07 16:19:00
Договор № 49/24.04.2015г. От дата: 2015-04-24 2015-04-27 16:20:00
Плащане по договор №: 49/24.04.2015г. От дата: 2015-04-24 2015-08-20 12:05:00
Плащане по договор №: 49/24.04.2015г. От дата: 2015-04-24 2015-09-18 14:15:00
Плащане по договор №: 49/24.04.2015г. От дата: 2015-04-24 2015-10-20 12:00:00
Плащане по договор №: 49/24.04.2015г. От дата: 2015-04-24 2015-11-20 16:50:00
Плащане по договор №: 49/24.04.2015г. От дата: 2015-04-24 2015-12-18 16:05:00
Плащане по договор №: 49/24.04.2015г. От дата: 2015-04-24 2016-01-20 14:15:00
Плащане по договор №: 49/24.04.2015г. От дата: 2015-04-24 2016-02-19 15:15:00
Плащане по договор №: 49/24.04.2015г. От дата: 2015-04-24 2016-03-21 10:30:00
Плащане по договор №: 49/24.04.2015г. От дата: 2015-04-24 2016-04-20 15:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД 2015-05-14 14:40:40

<-- Обратно към поръчки