Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2014-11-28 12:14:29
№ 20141125tfLM21670

Описание:
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилацияс минимални технически характеристики, подробно описани в Задание - спецификация, предствляващо Техническо приложение № 1  към раздел II. "Обект на поръчката. Технически спецификации. Изисквания." от документация, приложена към настоящата публична покана и публикувана в Профила на купувача.

Документи
17332014281211_Документация.doc
52202014281411_Документация.pdf

ПубликацияДата
Писмо за допълнителни документи до Елпак - Лизинг ЕООД 2014-12-12 16:00:00
Протокол за работата на комисията 2015-01-05 14:00:00
Писмо за класиране до Дрегер Медикал България ЕООД 2015-01-05 15:00:00
Писмо за класиране до Елпак - Лизинг ЕООД 2015-01-05 15:00:00
Договор № 1/14.01.2015 От дата: 2015-01-14 2015-01-14 15:00:00
Плащане по договор №: 1/14.01.2015 От дата: 2015-01-14 2015-01-19 14:00:00
Плащане по договор №: 1/14.01.2015 От дата: 2015-01-14 2015-06-19 13:00:00

<-- Обратно към поръчки