Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология)

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-01-16 16:34:31
№ 20141124OIQq12590

Описание:

доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология)


Документи
42122015161601_Документация - част I.pdf
47532015161601_Документация - част ІІ.pdf
48082015161601_приложение № 1.xls
48152015161601_приложение № 2.xls
48362015161601_документация.doc

ПубликацияДата
Приложения към документацията 2015-01-16 17:00:00
Протокол № 1 за работата на комисията 2015-02-23 14:35:00
Писмо - до участниците в процедурата 2015-02-23 14:40:00
Писмо - отваряне на ценови оферти 2015-04-03 12:40:00
Писмо до Вега Медикал ЕООД - жребий 2015-04-09 15:10:00
Писмо до Диагностик Имиджинг ООД - жребий 2015-04-09 15:15:00
Доклад и протоколи за работата на комисията 2015-04-22 15:20:00
Решение за класиране 2015-04-22 15:25:00
Писмо до участниците в процедурата - Класиране 2015-04-22 15:35:00
Допълнително споразумение № 60 към Договор № 53 от 21.05.2015г. 2015-07-07 09:40:00
Допълнително споразумение № 61 към Договор № 49 от 21.05.2015г. 2015-07-07 09:45:00
Допълнително споразумение № 62 към Договор № 54 от 21.05.2015г. 2015-07-07 09:50:00
Договор № 51 От дата: 2015-05-21 2015-06-17 14:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №: 51 2016-01-07 09:00:00
Договор № 52 От дата: 2015-05-21 2015-06-17 15:45:00
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 17:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:52 2016-01-07 09:05:00
Договор № 49 От дата: 2015-05-21 2015-06-17 16:00:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-05-21 2015-09-16 15:45:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 17:10:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 17:15:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-05-21 2015-11-20 13:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:49 2016-01-07 09:10:00
Договор № 54 От дата: 2015-05-21 2015-06-17 16:05:00
Плащане по договор №: 54 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 17:05:00
Плащане по договор №: 54 От дата: 2015-05-21 2015-11-20 13:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:54 2016-01-07 09:20:00
Договор № 55 От дата: 2015-05-21 2015-06-17 16:10:00
Плащане по договор №: 55 От дата: 2015-05-21 2015-09-16 15:20:00
Плащане по договор №: 55 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 17:00:00
Плащане по договор №: 55 От дата: 2015-05-21 2015-11-20 13:15:00
Плащане по договор №: 55 От дата: 2015-05-21 2015-12-18 11:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:55 2016-01-07 09:25:00
Договор № 56 От дата: 2015-05-21 2015-06-17 16:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:56 2016-01-07 09:30:00
Договор № 53 От дата: 2015-05-21 2015-06-17 16:20:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-05-21 2015-09-16 15:15:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 16:50:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 16:00:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-05-21 2015-11-20 13:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:53 2016-01-07 09:35:00
Договор № 48 От дата: 2015-05-21 2015-06-17 16:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:48 2016-01-07 09:45:00
Договор № 50 От дата: 2015-05-21 2015-06-17 16:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:50 2016-01-07 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:21:02
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:21:10
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:21:17
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:21:28
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:21:36
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:22:01
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:22:09
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:22:17
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:22:26
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:22:36
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология и ангиология) 2015-06-18 17:22:44

<-- Обратно към поръчки