Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на апарат за вътресъдова ултразвукова диагностика

Поръчка №: 20160210LDCg502431

Дата на връщане/задържане: 2016-04-15 17:00:00

Към контрагент: „Новимед” ООД

Размер на плащане: 1000.00

Основание за връщане/задържане на гаранцията:

Основание за освобождаване на банкова гаранция: чл.62 ал.1 т.2 от ЗОП (редакция в сила от 14.04.2016г.). Посочена е датата на Заповез № 137 от 15.04.2016г.  за освобождаване на банковата гаранция.


<-- Обратно към поръчката